Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9


запам'ятати

 

Сторінка психолога

Рекомендації

щодо профілактики суїцидальних тенденцій

серед учнів

 

Суїцидальна поведінка не є виключно медичною чи психологічною проблемою. Причини такого складного феномену як суїцид містять у собі соціальні, економічні, психологічні, культурні, релігійні і медичні фактори ризику.

 

Профілактика суїцидальних дій є комплексним завданням, виконання якого можливе за ефективної взаємодії різних прошарків суспільства, має бути забезпечено комплексним підходом та виробленням конкретної превентивної стратегії.

 

Суїцидальна поведінка це аутоагресивні дії людини, які свідомо та навмисно спрямовані на позбавлення себе життя в результаті зіткнення з нестерпними життєвими обставинами. Фактор навмисності та передбачення смерті від подібних форм поведінки, що відносяться до нещасних випадків.

 

Розрізняють декілька видів самогубств:

 

1. Неусвідомлюване самогубство.

 

2. Самогубство як ризикована гра і ризикована легковажність.

 

3. Психопатологічне й агресивно-невропатичне самогубство:

 

а) маніакальне самогубство осіб, охоплених галюцинаціями

або мареннями;

 

б) самогубство меланхоліків у стані глибокого смутку, скорботи, гіпертрофованих докорів совісті, суму, журби;

 

в) самогубство охоплених нав'язливими ідеями;

 

г) автоматичне чи імпульсивне самогубство.

 

4. Самогубство психічно нормальної людини з такими видами суїцидальної поведінки:

 

а) демонстративно-шантажувальна форма суїцидальної поведінки:

 

• завершені і незавершені самовбивчі дії;

 

• поведінка суїцидентів із тривалим і сталим прагненням до смерті; коротким, але рецидивним ставленням, що час від часу повторюється; миттєвим, імпульсивним, рецидивним ставленням до смерті;

 

• непрямий, напів навмисний, напів переднавмисний суїциди, суїцидальний еквівалент, незавершений суїцид, пара суїцид;

 

• можливий суїцид, суїцидна гра, провокація агресії на себе;

 

• серйозний та несерйозний суїциди;

 

• суїцидні феномени;

 

 

б) форми суїцидальної поведінки:

 

• внутрішні форми: суїцидальні думки, уявлення, емоційні переживання, задуми, наміри;

 

• зовнішні форми: суїцидальні спроби і завершені суїциди;

 

в) егоїстичний суїцид, що виникає через руйнування соціальних зв'язків особистості із суспільством;

 

г) альтруїстичний суїцид, який відбувається у формі самопожертви задля захисту інтересів групи (японські пілоти-камікадзе, релігійні фанатики тощо);

 

ґ) анемічний суїцид, який виникає внаслідок виснаження;

 

д) суїцид, спровокований засобами масової інформації;

 

е) суїцид, спричинений депресією.

 

Деякі психологи пов'язують ризик суїциду з інстинктом аутоагресії        (на відміну від інстинкту агресії), що у підлітковому віці виявляється в:

 

• аутодеструкції - неусвідомленій реалізації наміру завдати шкоди фізичному і психічному здоров'ю (ризикована поведінка, екстремальні види спорту);

 

• різноманітних формах само травми (само порізи, само обпалювання);

 

• суїцидальних еквівалентах (зловживання алкоголем, наркоманія, викликані бажанням забутися, втекти від неприємностей);

 

• суїцид – як крайній прояв аутоагресії.

 

У нормі у людини прояви цих інстинктів не тільки врівноважені, але і пригнічені вихованням, однак людина у граничних ситуаціях може виявляти їх, наближаючись до суїциду.

 

У листі Міністерства народної освіти України № 1/9-241 від 27.06.2001 р. «Про профілактику суїцидальної поведінки серед дітей та підлітків» вказується, що «характерними для мотивації підліткових самогубств є превалювання почуттів безнадії та безпорадності, підвищена чутливість до образи власної гідності, максималізм в оцінках подій і людей, невміння передбачати справжні наслідки своїх учинків». Значна частина підлітків відчуває депресію, самотність, невпевненість у завтрашньому дні, має проблеми у стосунках із дорослими та однолітками.

 

Властива періоду становлення особистості самовпевненість у поєднанні зі згаданими рисами породжує відчуття безвиході, фатальності конфлікту, загострює переживання відчаю та са­мотності. При такому внутрішньому стані навіть незначний стрес може призвести до суїциду дитини або підлітка.

 

Можна визначити такі фактори ризику для тих, у кого є схильність до суїциду:

 

• сімейні проблеми;

 

• попередні спроби самогубства;

 

• суїцидальні загрози (прямі й замасковані);

 

• суїциди чи суїцидальні спроби у родині;

 

• алкоголізм;

 

• вживання наркотиків і токсичних препаратів;

 

• афективні розлади (особливо — важкі депресії);

 

• хронічні або невиліковні захворювання;

 

• тяжкі втрати (наприклад, смерть близької людини).

 

До соціально-психологічних факторів ризику, які можуть сприяти виникненню суїцидальних проявів у підлітків та молоді, належать:

 

• серйозні проблеми у сім'ї;

 

• відсутність контакту з однолітками;

 

• смерть коханої або значущої людини;

 

• розрив стосунків з коханою людиною;

 

• міжособистісні конфлікти або втрата значущих відносин;

 

• проблеми з дисципліною або законом;

 

• тиск групи однолітків, передусім пов'язаний із наслідуванням само ушкоджувальної поведінки інших;

 

• тривале перебування у ролі жертви або «цапа відбувайла»;

 

• розчарування оцінками у закладі освіти, невдачі у навчанні;

 

• високі вимоги до підсумкових результатів навчальної діяльності (іспитів);

 

• проблеми із працевлаштуванням і скрутне економічне становище, фінансові проблеми;

 

• небажана вагітність, аборт і його наслідки (у дівчат);

 

• зараження СНІДом або хворобами, що передаються ста­тевим шляхом;

 

• серйозні тілесні недуги;

 

• надзвичайні зовнішні ситуації і катастрофи.

 

Якщо конкретизувати негативні сімейні чинники, які впливають на суїцидальність підлітків і юнаків, то до них належать:

 

• психічні відхилення у батьків, особливо афективні (депресії та інші душевні захворювання);

 

• зловживання алкоголем, наркоманія або інші види антисуспільної поведінки у сім'ї;

 

• сімейна історія суїцидів або суїцидальних спроб членів сім'ї;

 

• насилля у сім'ї (особливо фізичне і сексуальне);

 

• брак батьківської уваги і турботи, погані стосунки між членами сім'ї і нездатність продуктивного обговорення сімейних проблем;

 

• часті сварки між батьками, постійне емоційне напруження і високий рівень агресивності у сім'ї;

 

• розлучення батьків, ситуації, коли один із батьків йде з родини або помирає;

 

• часті переїзди, зміна місця проживання сім'ї;

 

• надто низькі або високі очікування батьків щодо дітей;

 

• надмірна авторитарність батьків;

 

• брак у батьків часу й уваги до становища дітей, нездатність до виявлення прояву дистресу і негативного впливу довколиш­ньої дійсності.

 

Мотивами суїцидальної поведінки школяра можуть бути:

 

• бажання привернути до себе увагу, викликати співчуття;

 

• втеча від наслідків поганого вчинку або складної життєвої ситуації.

 

• втрата близької, коханої людини;

 

• конфлікти з батьками, однолітками;

 

• неможливість бути зрозумілим, почутим;

 

• переживання, образи;

 

• почуття помсти, протесту, загрози;

 

• почуття провини, сорому, невдоволення собою;

 

• ревнощі, любовні невдачі, сексуальний протест, вагіт­ність;

 

• самотність, відчуженість;

 

• страх покарання батьками;

 

• шкільні проблеми.

 

Це лише загальні мотиви, а конкретні у кожній ситуації можуть бути настільки різними, що їх важко перелічити.

 

Деякі з цих ознак мають «подвійне» значення, тобто можуть свідчити не тільки про суїцидальну загрозу, а й про інші особистісні проблеми, кризи у житті юної людини. Але психологу, соціальному педагогу, вчителю і вихователю ніколи не слід забувати про «суїцидальну тему» при появі цих ознак. Для уточнення висновку про наявність суїцидальної загрози доцільно використовувати спеціальні психодіагностичні засоби – карти, опитувальники, тести.

 

Основними складовими суїцидальної поведінки як динамічного процесу є:

 

I.Етап суїцидальних тенденцій. Вони є прямими або непрямими ознаками, що свідчать про зниження цінності власного життя, утраті її змісту або небажання жити. Суїцидальні тенденції виявляються в думках, намірах, почуттях або погрозах. На цьому етапі здійснюється превенція суїциду,тобто його запобігання на підставі знання психологічних або соціальних провісників

 

II.Етап суїцидальних дій. Він починається, коли тенденції переходять у конкретні вчинки. Під суїцидальної спробою розуміється свідоме прагнення позбавити себе життя, що з незалежних від людини обставин (своєчасне надання допомоги, успішна реанімація і т.п.) не було доведено до кінця.Самоушкодження, які безпосередньо не ведуть до самознищення, мають демонстративний характер і спрямовані на здійснення морального тиску з метою отримання певної вигоди, називаються пара суїцидом.

 

III.Етап пост суїцидальної кризи. Він продовжується від моменту здійснення суїцидної спроби до повного зникнення суїцидальних тенденцій, що іноді характеризуються циклічністю прояву. Цей етап охоплює стан психічної кризи суїцидента, ознаки якого (соматичні, психічні або психопатологічні) і їхня виразність можуть бути різними.На цьому етапі здійснюються поственція і вторинна превенція суїцидальної поведінки. Поственція є системою мір, спрямованих на подолання психічної кризи адресованих не лише суїциденту, але і його оточенню. Вторинна превенція полягає в попередженні повторних суїцидальних спроб.

 

 

 

У суїцидальній поведінці підлітків можна умовно виділити 3 фази:

 

1. Фаза обдумування, викликана свідомими думками про здійснення суїциду. Ці думки згодом можуть вийти з-під контролю і стати імпульсивними. При цьому підліток замикається в собі, втрачає інтерес до справ сім'ї, роздає цінні для нього речі, змінює свої стосунки з оточенням, стає агресивним. Стає інакшим і зовнішній вигляд: підліток перестає дбати про себе, може змінитися його вага (пов'язано з переїданням або анорексією), через зниження уваги з ним може трапитися нещасний випадок.

 

2. Фаза амбівалентності, яка настає за умов появи додаткових стресових факторів, – тоді підліток може висловлювати конк­ретні погрози або наміри суїциду комусь із найближчого ото­чення, але цей «крик про допомогу» не завжди буває почутим. Однак саме на цьому етапі підлітку ще можна допомогти.

 

3. Якщо ж цього не трапиться, то настає фаза суїцидальної спроби. Вона минає дуже швидко – для підлітків характерна швидка друга фаза і перехід до третьої.

 

Як вказує В. Силяхіна, більшість суїцидальних підлітків (до 70 %) обмірковує і здійснює суїцид упродовж 1-2 тижнів. Але підлітковому віку властива імпульсивність дій, тому інколи тривалість усіх трьох фаз може бути дуже короткою, не більше 1 години. Звісно, це вимагає від оточення, особливо від психологів і лікарів, оперативних дій, надання адекватної допомоги таким підліткам.

 

Науковці виділяють чотири типи пост суїцидальних станів:

 

1.Критичний - конфлікт утратив актуальність, суїцидальні тенденції відсутні. Наявне характерне почуття сорому за суїцидальну спробу, страх перед можливим смертельним результатом. Рецидив маловірогідний.

 

2.Маніпулятивний - актуальність конфлікту зменшилась, проте відбулось це за рахунок впливу суїцидальної дії. Суїцидальних тенденцій пост суїциду немає. Характерне легке почуття сорому, страх смерті. Висока вірогідність того, що в майбутньому при вирішенні конфліктів суїцидент буде застосовувати цей спосіб скоріше демонстративного характеру з метою шантажу.

 

3.Аналітичний - конфлікт актуальний, проте суїцидальні тенденції відсутні. Характерним є каяття за замах. Учень буде шукати способи вирішення конфлікту, якщо не знайде – можливий рецидив, але вже із більш високою вірогідністю летальних наслідків.

 

4. Суїцидально-фіксований - конфлікт залишається актуальним, причому характерним є збереження суїцидальних тенденцій. Ставлення до суїциду позитивне. Це найнебезпечніший тип, при якому необхідна тісна взаємодія з суїцидентом та жорсткий контроль.

 

Таким чином, у центрі уваги працівників психологічної служби має бути кризова ситуація, конфлікт, який провокує суїцид. Тому, окрім соціально-психологічного супроводу суїцидента та його оточення, необхідним є повернення до джерела проблемного поля та відпрацювання стратегій виходу з кризової ситуації. Важливо розуміти, що якби проблеми вирішувались раніше – спроби суїциду могло б і не бути.

 

Соціальне оточення суїцидента, як правило, вирізняється тим, що кожен відчуває провину, вважаючи, що не почув заклику про допомогу, не зміг запобігти суїциду. У випадку завершеного суїциду організувати системну групову роботу (40-годин) з класом, де навчалася дитина, для уникнення ефекту Вертера – наслідування суїцидальної поведінки у проблемних ситуаціях.

 

Правила роботи з підлітками, друг чи подругаякого здійснили самогубство (Є. Гроллман)

1. Не обманювати, говорити правду. Одна з найбільш серйозних проблем молоді полягає у відсутності знань про суїциди через прагнення дорослих до збереження таємниці «в інтересах дітей». Однак викривлення реальності може на довгий час закріпити в підлітка, який знаходиться у депресивному стані через те, що сталось, стан пригнічення. Тому необхідно в доступній формі надати учням закладу, де відбувся суїцид, прості та зрозумілі відомості про випадок з урахуванням їхнього віку та рівня розвитку. Особливо важливим є те, щоб друзі самогубці отримали інформацію про обставини смерті від педагогів, а не від приятелів, сусідів чи преси.

 

2. Дати можливість говорити про загиблого та згадувати не тільки про трагедію, яка відбулася, але і про щасливі часи та моменти, проведені з ним.

 

3. Обговорення інтимних причин та мотивів суїциду слід проводити вибірково- дати можливість виразити емоції. Гнів, відчай, протест властиві не тільки дорослим, а й дітям, які мають право на відкрите виявлення почуттів. Разом з тим необхідно звернути особливу увагу на почуття провини, яке виникає у підлітків, запевнюючи їх в непричетності до самогубства і в тому, що вони зробили все можливе для його попередження.

 

4. Долати фаталістичні настрої, обговорюючи конструктивні шляхи подолання можливих конфліктів. Важливо запевнити дітей, що суїцид не є єдиним способом виходу із складної ситуації.

 

Важливо продовжувати роботу з друзями, однокласниками суїцидента протягом усього терміну, поки вони будуть потребувати допомоги, підтримуючи в них надію на майбутнє.

 

 

ЯК ПОВОДИТИСЯ БАТЬКАМ ТА ОТОЧЕННЮ

СХИЛЬНОЇ ДО СУЇЦИДУ ДИТИНИ

 

Стратегічними напрямками батьківської допомоги дітям із суїцидальним ризиком спеціалісти вважають поліпшення стосунків у сім'ї, підвищення самооцінки, самоповаги дитини, а також покращення спілкування у родині. Усі ці заходи мають призвести до піднесення самоцінності особистості дитини, її життя до такої міри, коли суїцидальні дії втрачають будь-який сенс.

 

Для підвищення самооцінки спеціалісти В. Розанов, О. Моховіков, Р. Стиліха пропонують доцільно застосовувати такі заходи:

 

• завжди підкреслюйте все добре й успішне, властиве вашій дитині — це підвищує впевненість у собі, зміцнює віру в майбутнє, покращує її стан;

 

• не чиніть тиску на підлітка, не висувайте надмірних вимог у навчанні, житті тощо;

 

• демонструйте дитині справжню любов до неї, а не тільки слова, щоб вона відчула, що її дійсно люблять;

 

• сприймайте, любіть своїх дітей такими, якими вони є — не за гарну поведінку та успіхи, а тому, що вони ваші діти, ваша кров, ваші гени, майже ви самі;

 

• підтримуйте самостійні прагнення своєї дитини, не захоплюйтесь її оцінюванням, не судить її, знайте, що шлях до підвищення самооцінки лежить через самостійність і власну успішну діяльність дитини;

 

• слід тактовно і розумно підтримувати всі ініціативи своєї дитини, спрямовані на підвищення самооцінки, особистісне зростання, фізичний розвиток, які посилюють успішність самостійної діяльності і життєдіяльності; майте на увазі, що підліток рано чи пізно має стати незалежним від своєї сім'ї й однолітків, налагодити стосунки із протилежною статтю, підготувати себе до самостійного життя і праці, виробити власну життєву позицію.

 

 

У випадку, коли ваші діти виявляють суїцидальні тенденції або відчай, слід поводитися так.

 

1. Залишайтеся самими собою, щоб дитина сприймала вас як щиру, чесну людину, якій можна довіряти.

 

2. Дитина має почуватися з вами на рівних, як із другом, це дозволить встановити довірчі, чесні стосунки. Тоді вона зможе розповісти вам про наболіле.

 

3. Важливо не те, що ви говорите, а як ви це говорите,чи є у вашому голосі щире переживання, турбота про дитину.

 

4. Майте справу з людиною, а не з «проблемою», говоріть з дитиною на рівних, не варто діяти як вчитель або експерт, розв'язувати кризу прямолінійно, це може відштовхнути дитину.

 

5. Зосередьте свою увагу на почуттях дитини, на тому, що вона замовчує, дозвольте їй вилити вам душу.

 

6. Не думайте, що вам слід говорити щоразу, коли виникає пауза в розмові, використовуйте час мовчання для того, щоб краще подумати і вам, і дитині.

 

7. Виявляйте щире співчуття й інтерес до дитини, не пере­творюйте розмови з нею на допит, ставте прості, щирі запитання («Що трапилося?», «Що відбулося?»), які будуть для дитини менш загрозливими, аніж складні розпитування.

 

8. Спрямовуйте розмову в бік душевного болю, а не від нього, адже ваш син або донька саме вам, а не чужим людям, може повідомити про інтимні, особисті, хворобливі речі.

 

9. Намагайтеся побачити кризову ситуацію очима своєї дитини, приймайте її сторону, а не сторону інших людей, які можуть завдати їй болю, або щодо яких вона може так вчинити сама.

 

10.Дайте синові чи доньці знайти свої власні відповіді, навіть тоді, коли вважаєте, що знаєте вихід із кризової ситуації.

 

11.Ваша роль полягає в тому, щоб надати дружню підтримку, вислухати, бути зі своєю дитиною, коли та страждає, навіть якщо вирішення проблеми начебто не існує. Дитина у стані горя, в ситуації безвиході може примусити вас почуватися безпорадним і дурним, але вам, на щастя, найчастіше і не слід приймати будь-яких певних рішень, негайно змінювати життя або навіть рятувати її - ваш син або донька врятуються самі, варто тільки довіряти їм.

 

12. І останнє - якщо ви не знаєте, що говорити, не кажіть нічого, просто будьте поруч!

 

У випадку, якщо існує реальний суїцидальний ризик або вже відбулася спроба, суїцидологи радять батькам таке:

 

1. Першим кроком у запобіганні самогубства завжди буває встановлення довірливого спілкування.

 

2. Батькам слід подолати ситуацію, коли необхідність бесіди з дитиною про її суїцидальну спробу загострює їхні власні психологічні конфлікти або виявляє якісь їхні проблеми. Слід і в цій ситуації віддавати перевагу бажанню поговорити з сином або донькою і водночас - перемогти страх перед цією бесідою, щоб обов'язково відбулося спілкування й обговорення проблеми.

 

3. Діти у стані суїцидальної кризи стають надто чутливими, особливо до того, як і що говорять дорослі; тому не можна виливати на дитину несвідому чи свідому агресію; іноді корисною стає невербальна комунікація - жести, доторки тощо.

 

4. Якщо батьки відчувають, що дитина начебто відхиляє їхню допомогу, їм слід пам'ятати, що вона водночас і прагне, і не хоче її; тому для досягнення позитивного результату в діалозі необхідні м'якість і наполегливість, терпіння й максимальний прояв співчуття і любові тощо.

 

 

ШАНОВНІ УЧНІ ТА БАТЬКИ! Понеділок, вівторок та п'ятниця з 8 години ранку У ШКОЛІ ПРАЦЮЄ ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ Портаненко Яна Сергіївна

 

 

Ефективні батьківські сбори. Поради класним керівникам

 

За статистикою, в середньому батьки за час навчання своєї дитини в школі відвідують приблизно 40 батьківських зборів і проводять на них близько 80 годин свого життя. Для того щоб батьківські збори пройшли цікаво та ефективно як для батьків, так і для класного керівника, необхідно враховувати ряд психологічних аспектів його підготовки, організації та проведення.

 

 

Батьківські збори є необхідним елементом шкільного життя і важливим інструментом в роботі шкільного вчителя. Вчителі та батьки впливають на розвиток, навчання і виховання дітей, тому необхідно їх взаємодія, формою якої є батьківські збори.

 

 

Головне завдання батьківських зборів - спільно з батьками знайти вирішення виникаючих проблем у вихованні та навчанні дітей. Крім цього, батьківські збори можуть використовуватися для того, щоб підвищити педагогічну культуру батьків, стимулювати їх участь в житті класу, відповідальність за виховання своїх дітей.

 

 

Перш ніж почати підготовку до батьківських зборів педагогу корисно згадати про те, навіщо батьки відвідують батьківські збори. Як правило, вони роблять це з наступних причин.

 

 

По-перше, батьки бажають отримати від педагогів і адміністрації інформацію про свою дитину, її навчальні успіхи і поведінку. Психологічно за цим часто криється неусвідомлене бажання батьків переконатися, що їхня дитина не гірше інших дітей.

 

 

По-друге, на батьківських зборах батьки можуть отримати конкретні рекомендації про те, на що слід звернути увагу, що важливо відстежити і проконтролювати в навчальній і позанавчальної діяльності дитини.

 

 

По-третє, батькам важливо дізнатися і сформувати своє власне враження про тих людей, з якими дитина взаємодіє в установі.

 

 

По-четверте, в ході зборів проходить обговорення з педагогами та адміністрацією різних конфліктних ситуацій.

 

 

Безумовно, батьківські збори є також формою продуктивного спілкування батьків між собою для знайомства, обміну інформацією, вирішення спільних проблем учнів і т.д.

 

 

Розуміння і врахування цих факторів дозволить педагогу успішно підготуватися і грамотно вибудувати структуру батьківських зборів.

 

 

Підготовка батьківських зборів передбачає визначення його теми і прийняття рішення про те, кого слід запросити на збори (представників адміністрації, вчителів, шкільного психолога, гостей).

 

 

Вибір теми батьківських зборів слід пов'язати з цілями поточної діяльності класу, особливостями протікання процесів навчання і виховання, напрямками побудови взаємин школи і родини.

 

 

Теми батьківських зборів можна визначити заздалегідь на більш тривалий період (рік і більше), проте в цьому випадку вчителю доцільно узгодити їх з батьками учнів.

 

 

Слід пам'ятати про те, що розмова на батьківських зборах не може бути обмежений розглядом лише навчальних справ школярів, тому педагогу потрібно врахувати більш широкий спектр питань, які зачіпають різні аспекти інтелектуального, духовно-морального та фізичного розвитку дітей.

 

 

Порядок чергових зборів в більшості випадків визначається вчителем спільно з батьками або з урахуванням їх думок, інакше відвертого зацікавленого розмови з боку батьків на самих зборах може не вийти.

 

 

Вибір теми і питань для обговорення на батьківських зборах дуже важливий. З точки зору психології вчителю краще визначити одну найбільш важливу проблему, що стосується учнів класу, і на її обговоренні побудувати розмову з батьками.

 

 

В якості основних напрямків, за якими можна визначити конкретну тему, учителем можуть бути обрані наступні:

 

 

• підведення підсумків спільної діяльності педагогів, учнів і батьків за півріччя або навчальний рік;

 

 

• підвищення педагогічної культури батьків, поповнення їх знань з певних питань виховання дитини в сім'ї та школі;

 

 

• демонстрація і аналіз навчальних досягнень учнів класу, визначення їх потенційних можливостей;

 

 

• пропаганда досвіду успішного сімейного виховання, профілактика невірних дій по відношенню до дітей з боку батьків.

 

 

Напередодні зборів класному керівнику доцільно провести співбесіду з іншими вчителями класу. Метою такої зустрічі може стати обговорення навчальних досягнень і особливостей поведінки учнів на уроках. Отриману інформацію в подальшому можна використовувати для аналізу та узагальнення практики участі школярів в освітньому процесі.

 

 

Слід також визначити організаційну форму батьківських зборів: традиційне зібрання, круглий стіл, конференція, активна дискусія та ін. Застосування практичних форм батьківських зборів дозволить педагогу урізноманітнити способи організації розумової і практичної діяльності батьків, активніше залучити їх до обговорення поставлених питань.

 

 

Незважаючи на те що порядок батьківських зборів розробляється самостійно педагогом і носить творчий характер, необхідно, щоб вона включала в себе наступні складові частини.

 

 

1. Вступне слово класного керівника

 

 

На даному етапі класний керівник повинен озвучити порядку денного зборів, визначити його цілі і завдання, познайомити з порядком спільної роботи його учасників, уявити запрошених на збори, підкреслити актуальність обговорюваних питань. Це повідомлення має бути нетривалим, але одночасно містити достатню інформацію для формування у батьків уявлення про цілі, завдання і організаційних моментах проведеного зборів. Важливо з перших хвилин зборів мобілізувати, зацікавити і підготувати батьків до активної участі в ньому.

 

 

2. Аналіз навчальних досягнень учнів

 

 

У цій частині батьківських зборів класний керівник повинен розповісти батькам про загальні результати навчальної діяльності класу. На самому початку йому варто попередити батьків, що відповіді на конкретні питання про успішність саме їх дитини вони отримають окремо, в рамках персональної зустрічі. В ході знайомства учасників батьківських зборів з думкою вчителів слід пам'ятати про підвищену тривожність батьків, тому, передаючи ті чи інші судження, потрібно відмовитися від суб'єктивних оцінок. Розмову потрібно вести не стільки про оцінки, скільки про якість знань учнів.

 

 

3. Ознайомлення батьків зі станом емоційного клімату в класі

 

 

Класний керівник на цьому етапі аналізує поведінку хлопців в значущих для них ситуаціях (на уроках, на перервах, у їдальні, на екскурсіях і т.д.). Темою розмови можуть бути і взаємини, і мова, і зовнішній вигляд учнів, і інші актуальні питання, пов'язані з поведінкою дітей. Батьки, так само як і педагоги, повинні розуміти значення школи як інституту спілкування, в якому дитина отримує цінний досвід взаємодії з іншими людьми. Ця мета не менш важлива, ніж навчання сумі наукових знань. Вчителю слід бути гранично делікатним, уникати негативних оцінок на адресу конкретного учня, а тим більше з батьків.

 

 

4. Психолого-педагогічна освіта

 

 

Цей компонент батьківських зборів не потрібно виділяти в окремий пункт порядку денного зборів, він повинен бути природним чином включений в структуру інших його складових. Класному керівнику доцільно запропонувати батькам інформацію про новинки педагогічної літератури, про цікаві виставках, фільмах, які вони можуть відвідати разом з дитиною. Для висвітлення окремих питань має сенс запрошувати на збори педагога-психолога, соціального педагога, інших фахівців. В цьому плані батьківські збори - прекрасна можливість розповісти про зміст роботи цих фахівців і налагодити їх контакт з батьками.

 

 

5. Обговорення організаційних питань (екскурсії, класні вечори, і т.д.)

 

 

Обговорення складається зі звіту про проведену роботу та інформації про майбутні справах.

 

 

6. Особисті бесіди з батьками.

 

 

На цьому етапі особливим об'єктом уваги вчителя повинні стати батьки дітей, що мають проблеми в навчанні і розвитку. Складність полягає в тому, що дуже часто ці батьки, побоюючись критики, уникають батьківських зборів, і класний керівник повинен прагнути забезпечити їм почуття безпеки, дати зрозуміти, що їх не засуджують, а прагнуть допомогти. Збори повинні просвіщати батьків, а не констатувати помилки і невдачі їх дітей у навчанні. З точки зору психолога, дуже ефективна тактика приєднання, яка починається словами: «Я вас розумію!». Однак це не означає, що батьки інших дітей повинні бути обділені увагою. Бажано, щоб класний керівник знав, що сказати кожному з них.

 

 

Для організації спілкування з батьками важливо знайти оптимальний варіант поведінки, який створить атмосферу взаєморозуміння і поваги. В цьому випадку батьківські збори буде найбільш ефективним способом взаємодії педагогів і батьків.

 

 

В ході проведення батьківських зборів педагог повинен враховувати психологічні особливості та стереотипи окремих батьків, в силу яких вони можуть проявляти недовіру, напруженість і навіть агресію.

 

 

Так, наприклад, деякі батьки дотримуються думки, що школа повинна компенсувати брак уваги, виховання і часу, яке їм не вдається приділяти своїм дітям. А це, в свою чергу, може привести до невиправдано завищених вимог з боку батьків по відношенню до класного керівника. Завдання вчителя в такій ситуації - подолати внутрішній опір батьків і сформувати мотивацію до спільної діяльності.

 

 

При взаємодії необхідно враховувати нагальні завдання, які мають місце в сім'ї і проявляються в школі. Важливо пам'ятати, що учасників зборів не потрібно піддавати оцінці, їх потрібно направляти, а не тиснути на них або, що ще гірше, засуджувати.

 

 

З огляду на, що батьківські збори - одна з форм соціально-психологічної взаємодії школи та батьків, можна дати кілька дієвих порад класному керівнику по підвищенню його ефективності.

 

 

Перед зустріччю з батьками педагогу необхідно зняти власну напругу, бути спокійним і зібраним. Це допоможе створити в ході зборів добрі, довірчі відносини з батьками.

 

 

На проведення батьківських зборів слід відвести не більше півтори години. По-перше, це той період, протягом якого батьки здатні адекватно сприймати інформацію, брати активну участь в обговоренні тих чи інших питань. По-друге, слід берегти особистий час людей, запрошених на збори. Тому для педагога доречним буде встановити регламент і суворо стежити за його дотриманням. Перед початком батьківських зборів педагогу слід оголосити ті питання, які він планує обговорити з батьками.

 

 

З точки зору психології починати розмову треба з позитивного, потім говорити про негативний, а завершувати розмову доцільно пропозиціями на майбутнє. Про погане потрібно говорити в загальному, не називаючи прізвищ. У поганих учнів вчителю потрібно знайти гарне і похвалити їх за щось при всіх. Про хороше можна говорити при всіх, про недоліки - індивідуально з кожним з батьків.

 

 

Розмовляти з батьками слід спокійно і доброзичливо. Важливо, щоб батьки всіх учнів - і благополучних, і дітей групи ризику - пішли зі зборів з вірою у свою дитину. Під час обговорення проблемних питань вчитель може спиратися на життєвий і педагогічний досвід найбільш авторитетних батьків.

 

 

Спілкуватися потрібно зрозумілою батькам мовою, без вживання спеціальної термінології. За допомогою мови, інтонацій, жестів та інших засобів необхідно дати батькам відчути повагу і увагу педагога до них.

 

 

Педагогу слід відмовитися від повчань, нотацій, зарозумілості. Бесіду слід будувати виходячи з співпраці обох сторін: спробувати зрозуміти батьків, правильно визначити хвилюючі їх питання. Потрібно прагнути переконати батьків в тому, що у школи та сім'ї одні й ті ж загальні завдання.

 

 

Необхідно також дотримуватися конфіденційності інформації (все, що відбувається на зборах, не повинно виноситися за його межі).

 

 

Результатом спільної роботи на батьківських зборах повинна стати впевненість батьків в тому, що у вихованні дітей вони завжди можуть розраховувати на підтримку класного керівника і допомогу інших учителів школи.

 

 

Класному керівнику, організуючим батьківські збори, не слід засуджувати за неявку відсутніх батьків, порівнювати успіхи окремих учнів і різних класів, давати негативну оцінку всьому класу.

 

 

Педагог не повинен забувати, що головними показниками ефективності батьківських зборів є активна участь батьків, обговорення поставлених питань, обмін досвідом, відповіді на питання, поради та рекомендації.

 

 

Підведення підсумків зборів проходить на самих зборах. Необхідно зробити висновки, сформулювати необхідні рішення, дати інформацію про підготовку до наступного зібрання. Важливо з'ясувати ставлення батьків до проведеного зборам - для цього можна підготувати опитувальні листи для запису їх оцінок і побажань, які згодом стануть предметом роздумів для класного керівника. Дійсно, для вчителя важливо не тільки збори, але і його результати, оскільки їх аналіз дозволить скорегувати педагогічну роботу з учнями, вибудувати подальші відносини з батьками, поліпшить розуміння проблем обох сторін.

 

 

З точки зору психолога, формування у батьків установки на подальшу тісну співпрацю зі школою відбувається успішніше, якщо в кінці зборів класний керівник подякує батьків за успіхи у вихованні дітей, відзначить тих з них, хто брав активну участь у підготовці зборів і ділився на ньому досвідом сімейного виховання.

 

 

Дуже важливо, щоб заключна частина зборів стала прологом до подальшої спільної роботи педагога і батьків за рішенням завдань, виявлених в ході обговорення.

 

 

Батьківські збори є досить ефективною формою зворотного зв'язку з батьками, заснованої на спільності їх інтересів і переживань, що стосуються їхніх дітей. Тому грамотно організоване і проведене батьківські збори дає можливість не тільки вирішити певні питання, пов'язані з навчанням дітей, але і допомагає вчителю будувати довгострокове взаємодія з батьками і бути впевненим в тому, що найбільш важливі завдання стануть предметом колективного розгляду і будуть своєчасно вирішені.

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ БАТЬКІВ НА РОБОТУ З ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ

 

Директору ЗОШ №____                                                         _______________________________

                                                         

_________________________________

(від кого)

_________________________________

(П.І.Б.)

_________________________________

(де мешкає)

 

 

 

 

 

заява.

Я, ______________________, прошу надати моїй дитині, ______________________, учню (учениці) ____ класу, необхідну психологічну допомогу з проблеми __________________________________________________________________________________________________

 

 

Контакт. тел. батьків ______________________

 

 

 

 

 

Советы психолога родителям первоклассников

Поступление в школу – это начало нового этапа в жизни ребёнка, вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и разнообразных взаимоотношений с взрослыми и сверстниками.

У вас событие – ваш ребёнок впервые переступит порог школы. Как он будет усваивать знания, понравится ли ему быть учеником, как сложатся взаимоотношения с учителем, одноклассниками? Эти тревоги одолевают всех родителей, даже если в школу идет уже второй, третий или пятый ребёнок.

Это естественно, поскольку каждый маленький человек – неповторим, у него свой внутренний мир, свои интересы, свои способности и возможности. И главная задача родителей совместно с педагогами так все организовать, чтобы ребёнок с удовольствием посещал школу, познавал окружающий мир и, конечно, хорошо учился.

Как должны вести себя взрослые, чтобы добиться этого? Необходима заинтересованность в успехах, в школьных делах маленького ученика. Он должен чувствовать, что родителям, дедушкам и бабушкам очень важно и интересно знать, что происходило в школе, что нового (по каждому предмету в отдельности) узнал он сегодня. Желательно поддерживать интерес к учёбе, перенося новые знания ребёнка на повседневную жизнь (использовать навык счёта, чтобы посчитать, сколько птиц село на ветку или сколько красных машин стоит у дома, навык чтения – чтобы прочитать вывеску или название новой книжки, купленной мамой).

И, конечно, необходимо поощрять каждое маленькое и большое достижение вашего малыша. Дело в том, что особенно в возрасте 6-10 лет дети ориентированы на реакцию взрослых. Они очень чутко отзываются на похвалу или порицание родителей, учителя, стараются привлечь к себе внимание, почувствовать себя нужными, любимыми и хорошими. Поэтому для пап и мам, бабушек и дедушек это реальный рычаг для поддержания и повышения интереса к школе и обучению.

Чтобы кроме внешних атрибутов школьной жизни (портфель, тетради, учебники и т.п.) появилось внутреннее ощущение перехода в новое качество «ученик», необходимо отношение взрослых к поступлению в школу как к ответственному, серьёзному шагу ребёнка («Ты теперь ученик, большой мальчик, у тебя новые, серьёзные обязанности»). Конечно, ваш ребенок будет продолжать играть и в куклы, и в машинки, но нужно давать установку на «взросление». А это не только новые обязанности, но и новые возможности, более сложные поручения и определённая самостоятельность. Контроль необходим, но всё же постарайтесь дать возможность вашему первокласснику «подрасти» в своём мироощущении, почувствовать себя старше.

У каждой личности должно быть своё пространство. Если у ребёнка нет своей комнаты, нужно организовать рабочее место.

 

Пожалуйста, дорогие родители, не переусердствуйте в выполнении дополнительных занятий дома. Дети в возрасте 6-7 лет должны заниматься не более получаса, далее нужно делать перерыв не менее 15 минут. Количество не всегда переходит в качество! Кроме того, длительным написанием палочек и крючков можно надолго отбить охоту к учёбе.

 

 

 

 

Психологу школы № ________________

___________________________________

От ________________________________

                                                           ________________20___г.

                        Заявка                                   

            Прошу направить ученика(цу)______________________ класса «______»

на индивидуальное психологическое консультирование по следующим причинам:

1.Трудности в обучении, вызванные его (её) личностными или познавательными особенностями:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Нарушение социальных норм и правил поведения в школе, мешающие самому ребёнку и окружающим:__________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________

3.Трудности в общении со сверстниками и взрослыми:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Другое________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись_________________

Психологу школы №­­­­­­_____________

_____________________________________

От __________________________________

                                                           ________________20___г.

                        Заявка                                   

            Прошу направить ученика(цу)______________________ класса «______»

на индивидуальное психологическое консультирование по следующим причинам:

1.Трудности в обучении, вызванные его (её) личностными или познавательными особенностями:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Нарушение социальных норм и правил поведения в школе, мешающие самому ребёнку и окружающим:__________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________

3.Трудности в общении со сверстниками и взрослыми:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Другое________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись_________________

 

 

Преддверие перехода в среднюю школу

 

Пятиклассники — представители самого младшего подросткового возраста, главное содержание которого — переход от детства к взрослости. Все стороны развития подвергаются качественной перестройке, возникают и формируются новые психологические образования:

 • Замедляется темп деятельности, теперь на выполнение определённой работы школьнику требуется больше времени.
 • Дети чаще отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настроение часто меняется.
 • У детей данного возраста существует особая форма самосознания: "Чувство зрелости, не подкреплённое реальной ответственностью". Это самосознание определяет основные отношения младших подростков с миром и проявляется в потребности равноправия, уважения и самостоятельности, в требовании серьёзного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями обостряет негативные черты возраста. Но надо помнить, что ждать и требовать полной взрослой ответственности за свою деятельность в этом возрасте необъективно.
 • Склонность к фантазированию и некритическому планированию. Результат действия становится второстепенным, на первый план выступает собственный авторский замысел. Если взрослый контролирует только качество результата и не находит места для оценки творческой инициативы и самостоятельности, то деятельность теряет для ребёнка свою актуальность и привлекательность.
 • Стремление экспериментировать, используя свои возможности. Если подросткам не предоставлять возможности для этого в приемлемой форме, эта потребность будет реализована в примитивной форме в виде экспериментов со своей внешностью, стенами и мебелью.
 • Младший подростковый возраст — завершение детства, начало кризисного периода, в который происходит смена социальной ситуации развития (в данном случае — переход в среднюю школу) и смена ведущей деятельности. Если у младшего школьника ведущей деятельностью была учёба, то у подростка — общение. Но в отличие от "классического" подросткового кризиса проблемы младших подростков пока слабо выражены в поведении, во внешних проявлениях. Переживания школьников далеко не всегда осознаются ими, часто дети не могут сформулировать суть своих трудностей. Если в более раннем возрасте доминирующим мотивом было просто желание быть в среде сверстников, то уже в 5-6 классах на первое место выходит мотив занять определённое место в группе. Для одних это — жажда лидерства, для других — желание быть признанным, любимым товарищами, для третьих — быть непререкаемым авторитетом в каком-то деле и т.д.) Неумение, невозможность добиться такого положения чаще всего является причиной недисциплинированности и повышенной конформности подростков по отношению к различным компаниям и отдельным людям, т.е. к тем, у кого он находит признание и поддержку.

 

Исследовательские данные свидетельствуют, что полноценное общение со сверстниками на этом этапе жизни является боле значимым для сохранения психического здоровья на ближайшие 10 лет, чем такие факторы, как умственное развитие, успешность в учёбе, взаимоотношения со взрослыми.

 • В подростковом возрасте бурно развиваются познавательные процессы. Происходит становление целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного внимания и логической памяти. Активно формируется абстрактное, теоретическое мышление, умение выдвигать гипотезы и проверять их, возможность строить сложные умозаключения. При этом для детей 11 лет доминирующим остаётся конкретный тип мышления. Мир теоретического, рассуждающего мышления школьники начинают осваивать примерно с 12 лет.
 • Личностная и межличностная рефлексия (самоанализ), который позволяет увидеть причины конфликтов и затруднений в общении, разобраться в особенностях собственной личности) начинает развиваться с 6 класса.
 • Подросток, стремясь к переоценке самого себя, устанавливает новую дистанцию в отношениях с родителями. Он хочет почувствовать свою независимость (в первую очередь, получить право самостоятельно решать и выбирать). Поэтому первым проявлением взросления является уход от близких отношений с родственниками.

Однако именно в этом возрасте ярко выражены как стремление противопоставить себя взрослым, отстаивать собственную независимость, так и ожидание от них поддержки, помощи и защиты.

Для младших подростков характерны переживания, связанные с отношением к себе, к собственной личности. И почти все эти переживания оказываются отрицательными. Причём в основном это происходит по причине усвоения ими тех представлений, которые имеют на их счёт окружающие взрослые, которые почти не видят положительных черт подростка, прекрасно разбираясь в его недостатках. В этот период возникает кризис самооценки: по статистике от 4 к 5-му классу резко возрастает количество негативных самооценок.

Конкретные страхи младших подростков (по А.И.Захарову):

 1. страх несоответствия: быть не тем, кто принят в семье и в группе сверстников
 2. страх наказания
 3. страх перед публичными выступлениями и ответом у доски, боязнь ответственных заданий
 4. страх перед неспособностью контролировать свои чувства
 5. страх физического уродства
 6. страх потери расположения других, страх оказаться пустым местом, страх быть изгоем
 7. Младший подростковый возраст является сензитивным (благоприятным) для интенсивного развития логического мышления, а способность учить материал наизусть в этом возрасте существенно снижается.
 8. Целенаправленное восприятие, устойчивое произвольное внимание, теоретическое мышление, возможность строить сложные умозаключения и критическое планирование результата своих действий находятся только в стадии формирования.

5 класс традиционно считается одним из самых трудных в воспитательном отношении. Если в начальной школе, по статистическим данным, 6-8% учащихся со "школьной дезадаптацией", то в подростковом возрасте их уже 18-20%.

 

 

 

Рекомендации психолога    12 советов по самовоспитанию

1. Переживай свои ошибки легко.
И не пили себя понапрасну - время назад не повернуть. Лучше проанализируй сделанное. Фокусируйся не на самой ошибке, а на том, как ее исправить и не повторить в будущем. Кроме того, случившееся можно рассматривать как новый поворот в жизни и использовать его со всеми вытекающими последствиями.

2. Когда все плохо, думай о хорошем.
Хотя бы назло всему враждебному окружающему миру. В конце концов, во всем можно найти положительные стороны.

3. Пиши списки.
Не список, а именно списки того, что тебе надо сделать - завтра, в выходные,   на следующей неделе, в будущем месяце, - и сокращай их по мере выполнения задуманного. Психологи считают, что составление нескольких списков помогает избежать чувство вины перед собой за несделанное, потому что список перестает быть самоцелью.

4. Проанализируй, на что ты зря тратишь время.
И не трать его. Например, не болтай с подругой по телефону в рабочее время, а затащи ее вечером в тренажерный зал или бассейн (кстати, для здоровья полезно).

5. Решив что-то, исполняй.
Например, ты решила не есть сладкое. Стало быть надо его не есть. Скажи себе, что это не очередной истеричный порыв, а вполне продуманное решение. И не пробегай с закрытыми глазами мимо кондитерских палаток, а наоборот, надолго останавливайся перед ними, представляя, в какую омерзительную калорийную массу превращаются все эти пирожные в твоем желудке.

6. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Жизнь состоит из деталей. Так что старайся не копить невыполненные маленькие дела просто потому, что они кажутся тебе скучными. Делай их потихоньку, и тогда ты сможешь спокойно провести выходной день в постели с любимым, а не за написанием реферата, стиркой или деловыми звонками.

7. Имей представление о своем будущем.
Речь идет не о маниакальном планировании и разбивании жизни на пятилетки - случай может нарушить все планы. Но чем четче цели, тем выше вероятность их выполнения.

8. Коллекционируй цели.
Имеется в виду, что их у тебя должно быть несколько. Возьми листок бумаги и напиши под словами "я хочу" все, что ты действительно хочешь заполучить в этой жизни. Пусть у тебя лучше будет несколько маленьких целей, чем большая, но одна. Потому что, во-первых, ты можешь ее не достигнуть - и тогда провал надолго выбьет тебя из колеи, а во-вторых, ты можешь ее достигнуть - и тогда тебе будет нечем заполнить образовавшуюся пустоту. А когда целей несколько, то, потихоньку выполняя их, ты постоянно движешься вперед и радуешься своим успехам.

9. Установи свою собственную "высокую планку".
И регулярно говори себе, что не смиришься с меньшим, чем самое лучшее. Даже в мелочах. Например, ты видишь, что маникюрша безбожно уродует твои ногти. Так вот, вместо того чтобы обреченно молчать, объяви ей, что тебе не нравится ее работа и отправляешься к другому мастеру. Потому что маникюр делается не для того, чтобы потом стыдливо поджимать обезображенные ногти.

10. Продумывайте свои поступки.
И не рискуйте понапрасну. В народе по этому поводу говорят: "Семь раз отмерь, один раз отрежь". И это касается всего, начиная с покупки одежды и заканчивая вступлением в брак. Поэтому, прежде чем что-то сделать, задай себе несколько вопросов:
* Если я завтра отложу это на один день, буду ли я завтра все еще хотеть этого?
* Допустим, я сделала это. Что я получу в худшем случае? А в лучшем?
* Что случится, если я ничего не сделаю?
* Действительно ли то, что я в результате выиграю, больше того, что я могу потерять?

11. Хочешь лучше жить - умей вертеться.
В том смысле, что если тебя не устраивает работа - ищи другую, короче говоря, Человек сам кузнец своего счастья.

12. Выделяй экстра-час каждый день.
Для того, чтобы обдумать свои ближайшие планы, составить новые списки, повычеркивать кое-что из старых и вообще поразмыслить над всем, что ты только что прочитала.

 

CОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

 

ЕСЛИ РЕБЕНОК …

 

ЭТО ОЗНАЧАЕТ…

 

КАК ПОМОЧЬ…

 

 

          0-5 ЛЕТ

 

 

 

 

Просыпается с криками среди ночи

 

У вашего ребенка страхи, вероятно, страх темноты. Страх вследствие перенесенной травмирующей ситуации – нормальное явление.

Дело в том, что ребенок живет одновременно в двух мирах – реальном и мире своих фантазий. Граница между ними условна. Персонажи и события из одного мира могут проходить в другой. Если ребенку что-то неясно, он может домысливать картину реальности. К тому же в этом возрасте ребенок очень чувствителен (сензитивен).

1 вариант.

Нарисованные и проговоренные страхи перестают пугать.Предложите ребенку нарисовать или вылепить страхи. Разложите работы и скажите: «Вот твой страх перед тобой. Ты можешь сделать с ним, что хочешь. Что  хочешь с ним сделать?» Ребенок может дорисовать «веселые» элементы, сделав страх смешным, может порвать рисунок. Можно придумать про страх добрую сказку, в которой возможно передать ее, например, собаке-охраннику склада, потому что он стал засыпать по ночам.

2 вариант.

Если снятся кошмары, может помочь следующая практика. Надуйте воздушный шар, затем нарисуйте на нем свой страх. Пусть ребенок отпустит его в воздух приговаривая : «Лети, мой страх, далеко-далеко, за синие моря, за далекие леса, за крутые горы, за синие реки…» Предварительно уточните, куда конкретно ребенок желает отправить свой страх  и пусть ребенок выпустит шар в небо.

3 вариант

Позволяет не называть страхи. Соорудите с ребенком сейф для страшных воспоминаний. Не называя их, просто смять темную бумагу, шишки, камни и положить в коробку, которую ребенок превратил в сейф. Ключ от сейфа может быть у ребенка или у взрослого, которому ребенок доверяет. Если приснится что-то страшное – новая порция бумаги пойдет в сейф.

Не хочет идти в кровать либо не хочет спать один

У ребенка снижено чувство безопасности. Если во время травмирующей ситуации он был в разлуке с родителями некоторое время, необходимость засыпать одному напоминает о том времени. Ребенок  начинает тревожится, поскольку время перед сном не занято

В этом случае позвольте ребенку спать с Вами. НО объясните, что это временно. Прежде всего нужно вернуть ребенку чувство контроля за ситуацией. Для этого постарайтесь в максимально возможном объеме вернуть прежние ритуалы (посещение кафе с мороженым по субботам и т.п. – все то, что делала семья до переезда), организуйте четкий распорядок дня , особенно порядок отхода ко сну (спокойные игры-горшок-душ-сказка на ночь-колыбельная). Повторяйте такой режим ежедневно. Со временем ребенок поймет, что его ожидает. И будет чувствовать себя в безопасности.

Напомните, что он под защитой. Если все-таки опасность существует, расскажите ребенку на доступном для его понимания языке, что именно Вы предпринимаете для его безопасности. Убедите, что если с Вами что-нибудь случится, о нем позаботятся конкретные люди (укажите, кто именно: 1-2 человека). И тут же заметьте: «Я рядом, я с тобой».

Найдите общие занятия, чтобы отвлечь ребенка от тревожных мыслей. Прочитайте книгу, спойте песенку – делайте то, что нравится ребенку, четко обозначьте планы на ближайшее будущее («На следующих выходных к нам приедут гости..»). Вообще для понижения уровня тревоги предупреждайте ребенка, что его ожидает («Через 10 минут пойдем обедать» и т.п.

Обнимайте ребенка не менее 7 раз в день. Ничего нет лучше телесного контакта с мамой.

Для того, чтобы ребенок охотней шел в свою постель, предложите провести манипуляции с любимой игрушкой все по тому же алгоритму. Скажите: «пришло время спать твоему медведю (кошке, зайчику)»Пусть вначале ребенок усадит игрушку на горшок, даст попить на ночь, а затем споет колыбельную и уложит на место. А место –рядом с подушкой на кровати ребенка. Скоро малыш научится укладывать свою игрушку сам и будет засыпать рядом с ней.

Сделайте простейшую ловушку снов из спичек и разноцветных нитей и расскажите историю о том, что туда попадают все плохие сны и застревают, а снятся только хорошие. Такой же эффект имеет ажурный ангел. Которого легко вырезать из бумаги и можно повесить над кроватью

Часто плачет

Плачет из-за потерянной игрушки

Слезы – признак нормальности. Вследствие переселения на новое место жизнь Вашей семьи изменилась. Вполне нормально, что Ваш ребенок опечален, он скучает по прежней понятной жизни. После травмы любая потеря у ребенка вызывает удар.

Осторожно спросите у ребенка о страхах. Если ребенок плачет – значит, он Вам доверяет. Позвольте ему печалиться. Научите его выражать и обозначать свои чувства. «Когда ты так говоришь, что ты чувствуешь?». Часто ребенок не знает ответ на этот вопрос, тогда можно ему помочь: «Ты плачешь, потому что тебе грустно (обидно, страшно)? Тут же присоединитесь к нему и для него самого поясните причину возникшей эмоции: «Наверное, потому что приснился страшный сон? Когда я была такой как ты, мне тоже снились страшные сны..»

Чаще обнимайте и утешайте ребенка, будьте рядом с ним. Поддерживайте в нем веру в будущее. Говорите о своей любви, стройте планы. Так Вы внесете размеренность в вашу жизнь, а неопределенность будет уходить.

Обратите внимание на свое состояние., поскольку ребенок-отражение состояния своих родителей. Посвятите хотя бы час в день на себя – погуляйте в парке, посмотрите кинофильм, простое «ничегонеделание» имеет большой смысл. Лучше всего купаться в водоемах, под душем, делать массажи. Вода снимает стресс. Вы это заслужили.

Боится, что беда вернется. Часто переспрашивает.

Страх повторения событий, которые потрясли, целиком нормален.Ребенку необходимо много времени, чтобы снова почувствовать себя в безопасности. А Вы можете ему в этом помочь

Важно защитить ребенка от ретравматизации. С вниманием отнеситесь к теле- и видеопродукции, которую смотрит ребенок. Особенно это относится к новостийным сюжетам. Сцены жестокости и насилия могут вызвать повторную травму.

Если ребенок в разговоре поднимет тему войны, не уходите от разговора и на доступном для понимания уровне изложите Вашу семейную позицию. Заявите, что Вы всегда будете рядом, и защитите его. Дайте перспективу – комментируйте, что Вы собираетесь делать, стройте планы и сообщайте о них ребенку.

Ребенок волнуется, что с Вами что-то может произойти. Не отходит от Вас. Боится остаться один

Проявления высокого уровня тревожности – совершенно нормальная реакция ребенка после травмирующего события. Может добавиться и страх, особенно, если некоторое время ребенок был вдали от родителей. Ребенок ощущает свою беспомощность. Важно успокоить его и вернуть чувство самоконтроля.

Маленький ребенок воспринимает мир через значимого взрослого. Поэтому очень важно уделить хотя бы час времени себе. Если состояние взрослого стабильное, ровный фон настроения, ребенок считывает эти сигналы «Мы в безопасности», поэтому объясните, что все окончилось и сейчас все спокойно. Однако в случае, если опасность сохраняется, расскажите какие конкретные меры Вы предпринимаете для ее минимизации. Убедите, что если с Вами действительно что-то произойдет, о нем позаботятся конкретные люди. Тут же заметьте, что Вы рядом и покидать его не собираетесь. Такой разговор понизит тревожность ребенка.

Поиграйте с ребенком в игру «Грустное деревце». Игра позволяет «превратить» в деревце, которое обижено, повреждено, грустит – и спросить, что для него можно сделать – поставить опору - палочку(себя), подвязать веточку(погладить по ручке), полить(погладить сверху вниз), поставить забор(стать вокруг) – так ребенок поймет, что он в безопасности

Поиграйте с малышом в «ку-ку», с ребенком постарше – в прятки. Спрячьтесь от него, пусть он Вас поищет, затем поменяйтесь ролями. С каждым разом увеличивайте расстояние.

Если Вам необходимо выйти на работу или отдать ребенка в детский сад, полезной будет следующая игра. Отойдите на некоторое расстояние от ребенка, держа в руке клубок ниток. В его руке – кончик нитки. Предложите ему дернуть за нитку (Проверка связи по типу «Мама, ты где?») Отвечайте: «Я рядом. Я с тобой».  Увеличьте расстояние – выйдите в другую комнату, проведите ту же процедуру, затем постепенно увеличьте расстояние до максимума. Поиграйте так некоторое время, меняя расположение и дистанцию. Расскажите сказку о медведице, которая шла в малинник и мишке, который рассказывал своим друзьям, что у него есть специальный браслет, который означает, что мама рядом. Отрежьте отрезок клубка и повяжите нитку на руку своему ребенку. Браслет послужит не только символом связи между Вами, но и позволит укрепить у ребенка пространственные категории «лево-право».

Найдите общие занятия: пойти песни, рисуйте, стройте планы на будущее, рисуйте и лепите будущее, где Вы вместе.

Спрашивайте о его переживаниях, делитесь своими (однако ребенок не должен знать о Ваших страхах). Чаще обнимайте и ласкайте своего ребенка – тактильный контакт снимает тревожность

Не хочет играться или чем-то заниматься. Демонстрирует отсутствие любых чувств и эмоций.

Вероятно, ребенок испытывает дистресс. При сильном нервном потрясении, особенно при столкновении с опытом, который ребенку выдержать не по силам, дети могут «зависать», в реакциях, порой не чувствуя своего тела. Ребенок может начать бояться того, что раньше бы не заставило его тревожиться. В состоянии дистресса некоторые дети скрывают свои эмоции. Они часто теряют контакт тела с предметами окружающего мира. Помочь может грамотное ежедневное общение с ребенком, возможно, даже без слов.

Создайте атмосферу любви и принятия, чтобы Ваш ребенок буквально «отогрелся» в ней. Сядьте рядом, обнимите его и искренне расскажите о своих чувствах. Напомните, что беда миновала, что Вы будете всегда заботиться о нем. Рекомендуем телесную технику «Колыбелька». Сядьте позади ребенка лицом к его спине(лучше на полу или кровати), обхватите руками и ногами, заслоните его собой. Можно в таком положении совместно смотреть телевизор, легко покачиваясь из стороны в сторону в одном ритме

Простой способ «вернуться»  - обрисование ладошек и любые игры с ладошками («ладушки» для самых маленьких, пальчиковые игры). Отпечатки в тесте, глине, крупе, в краске как бы говорят «Я есть!». Поэтому помогут все возможные игры с песком, тестом, крупой (на нее можно дуть через соломинку и появятся «горы»). Можно создать целую картину из отпечатков пальцев и ладоней. Сверху можно методом втирания добавить пластилин. Вообще лепка прекрасно снимает зажимы и трансформирует нервное напряжение, дает потерянное ощущение контроля за ситуацией

Для восстановления контакта ножек с землей хорошо рисовать деревья и цветы. Если ребенок не нарисовал опору – землю под деревом, не подсказывайте ему, а предложите игру. Пусть ребенок встанет, представит, что он – дерево, руки превратились в ветки, ноги стали корнями, они увеличились, крепко удерживают дерево в земле. Дерево становится сильным, и никакой ураган (Вы машете и дуете на него) не выдернет дерево из земли. Предложите постучать по сильным корням, промассажировать их. Ветер – метафора урагана, но дерево справится. После этого спросите, что ребенок чувствовал, будучи деревом. И предложите изменить что-то в рисунке (дорисовать, вытереть), что посчитает нужным.

Самых маленьких детей укладывают спать, подкладывая под ноги опору-скрученное в валик полотенце.

С таким ребенком хорошо поиграть также в «деревце», описанное выше.

Ваш ребенок сейчас нуждается в пристальном внимании, любви и поддержке. Самый лучший способ – буквально отогреть его тело своей лаской и любовью. Затем можно будет говорить о своих и его чувствах. И конечно, будьте рядом, не оставляйте такого ребенка одного, важно совершать действия вместе. Вместе в магазин, берите его с собой, когда идете по делам – повсюду, где только возможно.

Переговаривайтесь  с ним, если он в другой комнате. Так он будет чувствовать Ваше присутствие и Ваше желание быть с ним в контакте.

Не разговаривает, притих, не может высказаться и пояснить, что беспокоит.

 

 

 

Если ребенок резко меняет способ реагирования на обычную ситуацию, меняется его поведение. Такая реакция – «уйти в себя» свойственна тревожным детям. В возрасте до 7 лет дети очень впечатлительны, чувствительны к малейшим изменениям среды. К тому же ребенок живет в двух мирах – мире своих фантазий и реальности одновременно. Часто персонажи или события из одного мира переходят в другой без предупреждения, критичность ума еще не выработалась. Также у детей в этом возрасте все еще развито «магическое мышление» - они могут искать ответы на вопросы, почему в его жизни так все изменилось, и винить себя («если бы я так не подумал тогда, ничего бы не случилось»). Очевидно, имеется в наличии ситуация, которую интенсивно переживает  -  какой-то вопрос очень тревожит ребенка. И, конечно, нужно понять, что конкретно.

 

 

 

 

Не выспрашивайте, создайте атмосферу тепла и принятия, и ребенок сам Вам расскажет, чего он боится. Вы не можете заставить ребенка говорить, однако можете дать ему понять, что он может заговорить с Вами, когда будет готов. Именно это спокойное ожидание и готовность к принятию всего, что скажет Ваш ребенок и дает ему чувство самоценности и защиты. По типу : «Меня любят просто за то, что я есть». Такое отношение укрепляет самооценку ребенка.

Помогите ребенку назвать его чувства: «Ты сейчас чувствуешь злость (обиду, раздражение) . Испытывать эмоции – нормально. Все что чувствуешь - хорошо.»

Рисуйте смайлики для изображения разных чувств. Проиграйте ситуации «Человечек сердится», «Человечек грустит», «Человечка укусила пчела, и ему больно».

Научить ребенка высказывать свои чувства очень важно для успешной социализации, а также для снятия тревожности. Объясните: «Все эмоции и чувства важны, потому что так мы показываем другим людям, ЧТО именно мы переживаем, а они показывают нам. Чувства можно нарисовать». Дальше приступайте у прорисовке чувств. Нарисуйте силуэты людей. Исследуйте с ребенком, где у него живет страх, печаль, злость и т.д. – попросите ребенка зарисовать местоположение каждой эмоции в его теле. Для обозначения разных переживаний используются разноцветные карандаши. «Какого цвета боль?Где она расположена?», Такая работа будет полезна всем членам семьи. После этого важно обозначить свои чувства, но ребенок должен быть в стабильном состоянии, поэтому не говорите, что Вас что-то страшит. Нарисуйте свои места локализаций эмоций и чувств. Закончите радостью. Делитесь своими реакциями обязательно.( например, «Когда ты мне это сказал, я обиделась»).

Давайте ребенку обратную связь на его признания об имеющемся страхе т.о.: «Это действительно страшно…, но как ты понял, бояться – нормально. Даже солдаты боятся. Я понимаю, как ты испугался, когда…» - важно научить проговаривать свое внутреннее состояние . И тут же можно поддержать ребенка, рассказав ему сказку про передачу страха (см. текст раньше), Если дело в страхе, в начале имеются несколько простых методик для понижения его уровня.

Ребенка может тревожить, что беда вернется. Спросите: «Как ты думаешь, сколько людей тебя любит?» и приготовьтесь загибать пальцы. Вспомните всех знакомых, сделайте вид, что замешкались, ребенок Вам (и себе!) сам напомнит. Расскажите, как Вы его любите, никогда его не оставите и убедите, что если с вами действительно что-то произойдет, о нем  позаботятся конкретные люди(1-2 человека). Но тут же заметьте, что вы настроены жить долго. Такой разговор позволит понизить уровень тревожности.

Найдите общие позитивные занятия, чтобы отвлечь ребенка от тревожных мыслей. Почитайте книгу, спойте вместе песню – сделайте то, что нравится ребенку. Предложите поиграть в пальчиковые игры, сделайте пальчиковую зарядку – пусть ваши ладони сталкиваются, прикасаются ребрами и т.п. Устройте театр теней

Стал агрессивным, отмечаются вспышки гнева

 

 

 

Это абсолютно нормальная, контрфобическая реакция на стресс. По крайней мере, неплохо, что ребенок ассоциирует себя с агрессором, а не жертвой.Если речь идет о маленьком ребенке (до 2-х лет), такая форма реакции – способ устанавливать контакты и границы. После травмы такая реакция может наблюдаться и у детей постарше. Они как бы доказывают себе, что сильнее, чем окружение. Которое заставило его страдать. Таким образом, бросают вызов «враждебному миру»

 

 

 

Такое поведение – способ выразить внутреннюю боль, одна из стратегий борьбы с последствиями травмы. Поэтому надо быть очень внимательным, ни в коем случае не проявлять агрессию в ответ. Перехватите руку, если он замахивается на вас и спросите: «Ты чувствуешь боль? Тебе страшно?». Переведите руку на стол и научите отводить агрессию на неживые предметы. Техника «удар по столу» выполняется с размахом руки и приостанавливаясь на самом моменте удара. Это очень сложно для маленького ребенка, но ребенок в лет 5 уже справляется с саморегуляцией получше. Покажите ему техники канализации агрессии: как рычит лев и т.п. Прекрасно играть в снежки из смятой бумаги или устроить дома бой подушками. Все это – легализованные примеры сброса агрессии. Если ребенок будет играть в войнушки – пускай это Вас не смущает. Ребенок на модели военных действий выводит свои страхи вовне. Можно также предложить порвать бумагу на клочки, а потом наклеить на основу и сделать орнаменты и композиции. Кроме всего, такие упражнения способствуют развитию мелкой моторики. Запишите по возможности ребенка в спортивную секцию. Не рекомендуем в этом случае только спортивные единоборства.

Очень важно следовать режиму дня, особенно ритуалу отхождения ко сну (упоминалось выше).

Не оценивайте самого ребенка. Не оценивайте эмоции. Оценивать можно только поступки, а не поведение в целом. Замечайте малейшие позитивные перемены в поведении, не скупитесь на похвалу. При этом лучше не говорить : «Молодец». Замечайте и поощряйте динамику действий ребенка по типу: «Вчера ты еще не мог, а сегодня уже..»  Говорите о своих чувствах в ответ на действия: «Мне так приятно, что ты сегодня сам застелил свою постель»

Не понимает,что смерть - явление необратимое

 

 

Маленьким детям свойственно «Магическое мышление»: они полагают, что своими дурными мыслями или плохими поступками вызвали то или иное событие, например, смерть близкого.

Где-то к 4-5 годам ребенок начинает осознавать, что смерть  - это особое состояние. Только в возрасте 8-9 лет ребенок окончательно понимает всю глубину безвозвратности смерти.

 

 

Для того, чтобы избежать возможных страхов и фобий в будущем, не рекомендуем говорить об умершем: «Он уснул», «он ушел в лучший мир», «он ушел туда, где хорошо…». Давайте правдивые, адекватные возрасту ребенка объяснения реальности смерти. При трагичной гибели акцентируйте внимание на другом: « Он не вернется, но мы можем думать о нем, вспоминать, каким он был хорошим. Спасти было нельзя. И это не твоя вина. Я тоже по нему скучаю..»

Реальность смерти можно  объяснить на примере воздушного шарика, где оболочка – тело человека, а воздух – жизненная энергия. «Вначале шарик упругий, затем сдувается и не может летать. А порой он лопается. Так же и с человеком». Стимулируйте ребенка задавать вопросы для прояснения его чувств и понимания ситуации. Дети не всегда понимают, что они переживают. Облегчить детям понимание должен родитель, который научит называть свои чувства. Присоединитесь к ребенку: «Вижу, тебе грустно оттого…Мне тоже больно и грустно…»

Позволяйте ребенку принимать участие в скорбных ритуалах, если он того захочет.

Помогите ребенку найти свой собственный способ прощания с близким, возможно посредством молитвы, зажигания свечей, прощального письма..

Постоянно проигрывает одну и ту же ситуацию

 

Ситуация, которая незавершена, непонятна и болезненна, требует отыгрывания. Иногда 100 раз подряд.  Травмирующая ситуация была неподконтрольна ребенку, возможно, он помнит только какие-то детали, в игре он имеет возможность составить целостную картину и придумать свой вариант развития событий

 

 

Проигрывание ситуации – прекрасный терапевтический ход. Позвольте ребенку проиграть ситуацию до конца, даже если для Вас эти воспоминания болезненны. Ребенок сам поймет, когда прекратить. Единственное, что должно Вас насторожить в детских играх – имитация допросов пленных, реалистичная жестокость с игрушками, а также игра без тени улыбки, излишняя серьезность, закапывание солдатиков в песок.

Все игры «в войнушку» постарайтесь деликатно подвести к мирному финалу. Можно показать варианты того, как мирным путем можно решить проблемы. Но не настаивайте. Просто предлагайте свое видение и очень осторожно.

Кроме того, в игре ребенок может легко представить себя героем, идентифицировать себя с сильным персонажем. Расскажите ребенку, что сила – далеко не решающий аргумент. Расскажите сказку, где героем был бы умный человек.

Предложите нарисовать героя.

Ребенок стремится контролировать окружающих, особенно близких членов семьи.

 

 

Стремление «перетянуть» на себя ответственность за близких характерно для травмированных детей, чьи родители не могут выполнять функции взрослого в полном объеме. Важно понимать, что ребенок такой переменой ролей хочет снять тревожность с себя и родителей , которых очень любит. И в этой ситуации родителям надо собраться и выступить с четкой позицией. – такое поведение ребенка нельзя культивировать, он имеет право на детство.

 

 

Родители, особенно мама, заслужили час в день конкретно на себя. Посвятите час походу в кинотеатр на любимый фильм, в парк, чтению книги или просто «ничегонеделанию». Уделите время себе, особенно хорошо его посвятить уходу за телом. Можно поплавать в водоеме, попросите сделать Вам массаж, можно сделать маску для лица, ванночку для ног. Поверьте. Это не лишнее. Да и дети будут видеть, какие стратегии Вы используете по выходу из стресса. Отдохнувшая мама – пример для подражания.

Если Вы уже в состоянии идти на контакт с ребенком, обнимите его и поблагодарите за то, что он оказал такую большую поддержку Вам и семье. Однако сейчас Вы уже можете сами справляться с обязанностями главы семьи. Ребенку предложите зоны контроля – а попросту говоря, домашние дела. Пусть у него будет фронт работ, за которые может (доказал что может) нести ответственность.

Говорите о своей любви или просто обнимайте, сообщите, что Вы уже в состоянии его защитить. Через 15 минут после того, как ребенок уснет, скажите ему фразу: «Я – твоя мама, ты – мой сын(дочь), Я даю, а ты бери». Произносить их нужно из всей теплоты Вашего сердца. Произносите эту фразу в течении 28 дней. Такой метод, как доказали британские ученые, хорошо работает.

Для того, чтобы снять напряжение (особенно в руках), и таким образом, ослабить контроль, предложите ребенку полепить из глины, пластилина. Вручите ребенку мягкий резиновый мячик или хлебный мякиш. Пусть мнет в руках.

Начал сосать палец либо сворачивается в клубок либо изменился характер речи - появилось сюсюканье. Возможен энурез.

 

 

Все перечисленное - признаки регресса, «Скатывания» на ранние жизненные стадии. Психика ребенка самостоятельно старается минимизировать ущерб в ситуации после травмы и вернуть «хозяина» на тот этап онтогенеза, где он чувствовал себя наиболее комфортно, защищенно

Ребенок ищет убежище в изначально безопасном месте – матке. Поэтому с ребенком полезно делать халабуды, накрывать ребенка простынкой. Хорошо помогает телесная техника «Колыбелька», описанная ранее.

Вручите ребенку маленькую зверушку, машинку, моток ниток – так ребенок становится в позицию взрослого. Но перед этим ребенка надо окружить заботой и лаской. Ему необходим прежде всего режим дня, телесный контакт, колыбельные песни. Перечисляйте, сколько людей его любят. Не спрашивайте, что с ребенком  и конечно, не упрекайте ребенка.

Этап этот нелегкий, но временный, позаботьтесь о себе тоже, Вам ведь надо его пережить, находясь рядом. Когда ребенок немного «отогреется», предложите ему погладить куклу (зверюшку, моток ниток). «Давай погладим Мащеньку, вот так укроем, покачаем, песенку споем…»

Не спешите «ставить на ноги» ребенка. Как только он получит внутренние силы, его поведение вернется в прежнее русло.

 

 

  6-11 ЛЕТ

 

 

 

 

 

6-11 ЛЕТ

Чувствует ответственность за произошедшее, ощущение, что «недоговаривает».

 

Дети школьного и младшего школьного возраста, на взгляд взрослых, совершенно иррационально, вследствие «магического мышления» могут считать, что именно они виноваты в случившемся либо они могли изменить ситуацию, но не сделали этого. В результате испытывают чувство вины. Часто они скрывают свои переживания (особенно от близких), а окружающие не замечают этого

Предоставляйте детям возможность высказывать свое беспокойство, сообщать о переживаниях. Для этого создайте спокойную атмосферу дома.

Успокаивайте их и повторяйте, что в произошедшем нет их вины. Поясните: “После такого несчастья много детей и их родителей думают о том, что можно было бы предпринять, чтоб не  произошло то, что случилось. Помногу раз прикидывают варианты других действий. Однако то, что произошло – это не их вина. Просто так произошло”. Можно сравнить ситуацию с ураганом: “Ты знаешь, на Земле порой поднимаются сильные ураганы. В их эпицентр попадают машины и даже дома. Виноваты ли жильцы этих домов, что прошел ураган и от их домов ничего не осталось? Мы с тобой ни в чем не виноваты”.

 

 

 

 

Пересказывает либо вновь и вновь проигрывает событие, которое произошло

 

 

 

Это – целиком нормальная и прогностически благоприятная реакция на травму. Если позволять ребенку пересказывать помногу либо разыгрывать событие, предлагая свои варианты решений, но не навязывая их («А что, если?..») посредством игры или рисунка, это в конечном итоге успокоит ребенка и снимет его напряжение

В игре  дети реконструируют проблему и путем множественных повторов неразрешенной прежде ситуации, наконец «собирают по частям» ситуацию и выходят победителем. Стоит обратить внимание на то, с кем себя идентифицирует.  Тихонько пронаблюдайте за ним. Если с жертвой – порисуйте с ним вдвоем разные ситуации, пусть добавляет к безвыходной ситуации какую-то деталь, что поможет переиграть ситуацию. Так, если рисует наводнение, возьмите картину в рамку, пусть это будет не-настоящему, либо нарисуйте много лодок. чтобы люди спаслись и т.п. Начинайте первым. Такой рисовательный марафон поможет накопить стратегии выхода из ситуации победителем. И не важно, что пока на бумаге. Если ребенок будет ощущать от Вас безусловную поддержку, если обстановка в доме будет теплой, ребенок почувствует силы переиграть ситуацию.

В любом случае, рисуя, человек снимает нервное напряжение и выходит через травму к творчеству.

Расстроен, не понимает окончательно, что произошло

 

 

Дети пока не способны мыслить абстрактно и логично, как взрослые. Для объяснения пугающих событий прибегают к «Магическому мышлению», так как не выработалось пока достаточно критики. Без четких логических пояснений взрослых они дополняют картины реального мира образами из своих фантазий.

 

Корректно исправляйте неправдивые представления и давайте на просьбы ребенка как можно более четкие пояснения того, что случилось. Избегайте деталей, которые могут испугать ребенка. Повторяйте: « Мы в безопасности. Я с тобой, я рядом».

Дети, пережившие травматический опыт, могут не допускать прикосновений, бояться физического контакта. Можно рисовать на старых обоях(ватманах, если разместить на стене) контуры тела, хорошо рисовать на специальных игрушках, а затем смывать изображение.

 Хорошая и простая в применении арт-терапевтическая методика: вначале капают акварельными красками в свободном порядке на лист бумаги, затем обводят изображение капиллярной ручкой или тонким маркером. Надо определить, на что похожа клякса.

Таким детям очень желательно соблюдать режим дня, ритуалы (особенно на ночь), максимально вернуть прежний распорядок дня, который был до переезда.

Ваши дети должны знать, что их ожидает в дальнейшем. Рассказывайте ребенку про планы относительно проживания и образования. Можно сделать совместный коллаж мечты – реализация желаний и планов .

Важно возвращать в реальность: «Что будешь делать сегодня? Через 20 минут?» Важно вернуть контроль за ситуацией. Предупреждайте, что будете делать загодя. «Еще 10 минут и отдыхать».

Внимание на экран, ограничьте просмотр теле и видеопродукции со сценами насилия и жестокости.

 

 

 

 

 12-16 ЛЕТ

 

 

Боится повторения и реакций напоминания о травмирующем  эпизоде

 

 

Страх повторения катастрофы целиком нормален, мозг так устроен, чтобы сильнее реагировать на отрицательные раздражители, поэтому ощущение безопасности вернется через какое-то время

 

 

Помогите своему подростку определить напоминания, которые больше всего пугают,  например, отдельные люди, места, звуки, запахи, время суток и т.п., и поговорите с подростком об отличии между настоящим событием и воспоминаниями, связанными с ним. Поясните: “ Многие люди испытывают похожее. Это нормально после того, что мы пережили. И все же. Когда тебе что-то напоминает о случившемся, постарайся переубедить себя – страшными являются лишь только воспоминания об этом, но теперь все по-другому.»

Если подросток боится определенного звука, можем порекомендовать психотехнику. Для того, чтобы понять природу страха, нужно сочинить с ребенком историю : «Мой страх родился в..» Попросите представить этот пугающий звук доносящимся из магнитофона. Пусть ребенок в деталях опишет этот магнитофон и звук. Попросите ребенка в своем воображении ручкой настройки звука приглушить его, затем усилить, затем снова перевести в режим тише – так ребенок научится убирать звук совсем.

Нарисуйте карту местности, где точка А –место отбытия , а т. Б – место, где Вы сейчас. Это большое расстояние, сравните с др. Картами, еще раз заметьте, что оно большое .Между этими пунктами можно нарисовать дополнительную защиту – густые леса, скалы и т.п.

Научить ребенка справляться с угрозой повторения помогут наши психологи с помощью специальной программы «Дети и война», обучение которой они прошли.

Тревожится о выживших в его семье и других семьях

 

Подростков обычно сильно беспокоит тот факт, что не всем удалось помочь. Они проходят процесс социализации

Привлекайте Вашего ребенка к поддержке и оказанию помощи другим, однако следите за тем, чтобы помощь не стала тяготить. Помогите подростку найти общественно-полезное занятие для жителей микрорайона: уборка мусора в парке, сбор средств для нуждающихся и т.п. Одно условие: участие в проекте должно быть ему под силу.

Может прибегать к самодеструктивному поведению (алкоголь, наркотики, незащищенный секс, склонность к несчастным случаям).

Даже при лучших жизненных обстоятельствах процесс перехода во взрослую жизнь у подростков протекает нелегко. В случае травмирующей ситуации они хотят доказать себе и миру, что способны на многое, идентифицируя свой образ с образом героя. Происходит контрфобическая реакция на стресс. 

 

Важно не провоцировать ребенка на агрессию. Последствия стресса наложились на «трудный» возраст. Избегайте ссор и упреков – это точно не улучшит ваши отношения.

Помогите подростку понять, что бросать вызов всему миру для того, чтобы показать свои чувства – это очень небезопасно: ”Много твоих сверстников и даже взрослые утрачивают контроль и злятся из-за того, что случилось. Чтобы облегчить это состояние, они начинают выпивать или принимать наркотики. Испытывать такие эмоции – это нормально, но прибегать к алкоголю все же не стоит. Потому что на самом деле это не избавит тебя от проблем”.

Хорошо устроить просмотр фильма на заданную тематику.

Ограничьте доступ к алкоголю и наркотикам. Говорите с ребенком об опасности незащищенных половых контактов. Говорите прямо и спокойным тоном с позиции старшего друга. Ваш ребенок подрос, и время назиданий прошло. Сейчас от Вашей выдержанной позиции взрослого зависит состояние Вашего ребенка. Доверительно поспрашивайте о его чувствах и переживаниях. Попросите поиграть в игру об эмоциях, описанную ранее. Не забывайте давать ему обратную связь. Говорите о том, какие чувства переживаете конкретно Вы. Не давайте оценок, говорите о себе. Поясните свою позицию: :”В такие времена мне очень важно знать, где ты находишься и как с тобой связаться”.

Можно использовать следующую методику: написать себе самому «письмо из будущего».

 

 

 

 

 

 

 

Для родителей детей младшего возраста:

 

·         Старайтесь на новом месте поддерживать (воссоздать) привычный режим дня, например, приготовление еды, посещение школы, работа по дому, отход ко сну и т.п. Ваши дети должны принимать активное участие в ежедневных делах семьи.

·         Не старайтесь вносить изменения, например, вводить новые правила поведения или другие стандарты. Оставьте это “на потом”.

·         Спортивные упражнения и другие виды физической деятельности улучшат ваше самочувствие.

·         Убедитесь, что ваши дети полноценно отдыхают и спят.

·         Содействуйте активному участию детей в различных творческих и игровых занятиях (рисование, к примеру), советуйте им играться с другими детьми.

·         Старайтесь поддерживать контакты с родственниками и друзьями. Это успокоит и утешит не только вас, но и вашего ребенка.

·         Дети нуждаются в объятиях и ласке, чем больше телесных контактов, тем лучше. Это их успокаивает и придает уверенности.

·         Не оставляйте ребенка в одиночестве или с малознакомыми людьми.

·         Говорите о ваших  чувствах понятными для ребенка словами и побуждайте их делиться своими чувствами и мыслями.

·         Создайте у ребенка чувство контроля за собственной жизнью..Даже простые решения – например, выбор между двумя разными блюдами – позволит развить у ребенка чувство контроля над ситуацией, которое может быть утеряно. Это важно.

·         Защищайте детей от тревожных воспоминаний. Немедленно отреагируйте, если какое-то занятие вызывает у ребенка тревогу или беспокойство. К примеру, выключите телевизор, если изображение напоминает ребенку о пережитой травме или усиливает чувство страха и тревоги.

·         Как родители (попечители) вы – самые важные люди в жизни ребенка. Будьте терпеливыми и выдержанными и всегда помните, что ребенок раньше или позже, но вернется к нормальному состоянию, если создать для этого тихую обстановку в месте проживания и теплые родственные отношения.

 

 

Для родителей детей старшего возраста:

·         Старайтесь поддерживать привычный режим дня при переезде. Дети должны принимать активное участие в повседневных делах.

·         Заинтересуйте ребенка продолжать обучение любимому делу в спортивной секции (если это возможно)

·         Поддерживайте обычные семейные роли и функции. Например, не старайтесь переложить на ребенка дополнительные обязательств, и не ожидайте от него удовлетворения собственных эмоциональных потребностей. Не нагружайте ребенка несвойственной ему ролью – няньки для младших детей, например.

·         Убеждайте ребенка в том, что все окончилось, и что теперь вы в безопасности – но в том случае,если это действительно так. Иногда ситуация требует неоднократного повторения. Наберитесь терпения.

·         Прислушивайтесь к ребенку и принимайте его чувства и тревоги максимально серьезно.

·         Говорите. Расскажите ребенку о том, что произошло максимально понятным для него языком и в соответствии с уровнем его развития, при этом избегая страшных или трагических деталей. Если скрывать от ребенка правдивую информацию, даже руководствуясь самыми лучшими чувствами – заботой о ребенке, например, - он самостоятельно “заполнит белые пятна” в истории на основании собственного опыта, полученной где-то информации и собственного воображения.

·         Обговаривайте с ребенком то, как люди реагируют на стресс. Описывайте чувства и эмоции, которые целиком нормальны в сложившихся обстоятельствах и убедите ребенка, что со временем он будет чувствовать себя лучше.

·         Упражнения и другие виды спортивной деятельности улучшат самочувствие. Поддерживайте участие детей в спортивных и молодежных клубах. Убедите ребенка, что развлекаться и наслаждаться жизнью – это нормально.

·         Убедитесь, что ваши дети полноценно отдыхают и спят.

·         Предоставляйте детям достаточно времени для общения с родственниками и друзьями.

·         Хотя Ваш ребенок вырос и превратился в долговязого и нескладного подростка, он так же нуждается в ласке и любви, как и раньше. Обнимите и приласкайте его, при этом оберегая и помогая сохранять ему достоинство (подросток очень уязвим).

·         В общественной деятельности много дел, в которых может помочь ваш ребенок. Помощь другим очень полезна.

·         Говорите о ваших чувствах  и заинтересовывайте его делиться своими чувствами   и переживаниями. И тогда возможно переходный подростковый период не будет проходить сложно.

·         Создайте у ребенка ощущение контроля за собственной жизнью. Даже простые решения – такие как выбор между двумя вариантами дел на досуге – позволит развить у ребенка чувство контроля над ситуацией.

·         Постарайтесь понять вашего ребенка. Помните, что резкая смена настроения может быть способом ребенка реагировать на стрессовые события.

·         Хотя Ваш ребенок и вырос, он так же нуждается в ласке, как и раньше. Не стесняйтесь проявлять чувства.

·         Никогда не поздно изменить свое отношение к себе и к миру.

 

 

Советы составлены волонтером Кризисной психологической службы Элиной Ворожбиевой. В материалах использованы отдельные авторские техники и игры С. Ройз