Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9


запам'ятати

 

Управління

Основні принципи управління

 

Система освіти - сукупність освітньо-виховних закладів, які відповідно до закону забезпечують середню і вищу освіту, здобуття спеціальності або кваліфікації, підготовку або перепідготовку кадрів для економіки та культури.

Основні принципи освіти в Україні:    гуманізм, демократизм і доступність; рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей; пріоритет загально людських духовних цінностей над політичними і класовими інтересами; органічний зв’язок з національною історією, культурою, традиціями; незалежність від політичних, громадських і релігійних організацій; світський і науковий характер; гнучкість і прогностичність; безперервність і різноманітність; еквівалентність системи освіти світовому рівню вимог; інтеграція з наукою, виробництвом і освітою інших країн; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

Управління сучасною школою.

Основні нормативні документи: Закон України "Про освіту". "Про середню загальну освіту". Національна доктрина розвитку освіти в Україні в 21-му ст.

Закон України "Про освіту" ст.. 10 п, 1; в Україні для управління освітою створюється система державних органів управління освітою і органи громадського самоврядування. Ст..11-12 .управління - діяльність спрямована на розробку рішень, організацію контролю, регулювання об’єкта, управління згідно з метою, аналіз і підведення підсумків на основі достовірної інформації.

Закон України «Про загальну середню освіту». Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є: забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти; забезпечення нормативно-правової бази щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти; визначення структури та змісту загальної середньої освіти; визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень; визначення прав та обов'язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну середню освіту.

 

Управління школою в сучасних умовах - це складним процес, складовими якого є правильний вибір мети і завдань, вивчення і глибокий аналіз досягнутого рівня навчально-виховної роботи, системи раціонального планування, організація діяльності учнівського і педагогічного колективу, вибір оптимальних шляхів для підвищення рівня навчання і виховання, ефективний контроль.

Управління школою - це науково обґрунтовані дії адміністрації і педагога, спрямованими на раціональне використання часу і сил, викладачів і учнів у навчально-виховному процесі. З метою поглибленого вивчення навчальних предметів, морального виховання, підготовки до усвідомленого вибору професії і всебічного розвитку особистості. Функції управління:аналіз і планування, організація і контроль, координація і стимулювання. 

Управління та керівництво школи: загальношкільна конференція (рада школи), посадові особи (директор, заступники), керівні органи громадських організацій (батьківський комітет, учнівський комітет). 

Обов’язки директора:забезпечення і реалізація державно-освітньої політики; розпорядження шкільним майном; розпорядження коштами. 

Завуч з навчальної роботи:організовує і контролює навчальний процес; перевіряє виконання навчальних планів і програм та якість знань. 

Завуч з виховної роботи:організовує позаурочну виховну роботу учнів; надає допомогу класним керівникам. 

Заступник директора з господарчої частини: збереження шкільного майна; матеріальне забезпечення школи.